Incompany trainingen / Maatwerk

Hoor je me wel?!

Informatie

Druppel Academy biedt ook Incompany trainingen aan, waarbij maatwerk geleverd wordt in overleg met de opdrachtgever. 'Hoor je me wel?!' is een training van twee dagdelen voor kinder- en schoolverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en rouw-en verliestherapeuten die werkzaam zijn in de  zorg. Centraal staat  hoe je als hulpverlener goed kunt communiceren met de (chronisch zieke) kinderen en hun ouders. 

Doelgroep: zorgverleners die werken met (chronisch) zieke kinderen
Aantal dagen: 2 dagdelen
Data: in overleg
Locatie: in overleg kan voor een locatie gekozen worden. We kunnen altijd terecht in het Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10, 2011CV Haarlem.
Trainer: Lynn Jonkman en Marjo Vermeulen
Kosten: in overleg (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide, veelal biologische, lunch)

Inhoud training

We horen geregeld van zorgverleners dat het soms lastig is om op gepaste manier ouders/opvoeders, het kind of de jongere te begeleiden. Je kunt je als zorgverlener behoorlijk machteloos voelen, of zelfs gekwetst, als je de ouder en/of het kind/de jongere niet bereikt, of zelfs met hen in een conflict komt.  De manier waarop kinderen en jongeren hun gedachten en gevoelens uitdrukken, is voor volwassenen niet altijd even goed te begrijpen. Het lijkt of ze een ‘andere’ taal spreken. Hoe vind je aansluiting?

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

We gaan aan het werk met:
Hoe communiceer je met ouders, kinderen en jongeren die te maken hebben met rouw?
Wat is je eigen aandeel en welke tools heb je nodig?
Hoe belangrijk is opvoeden als een kind ziek is? In de training ‘Hoor je me wel?!’ gaan we met elkaar gaan op zoek naar de antwoorden

Begeleiding

Lynn Jonkman is werkzaam als kinderverpleegkundige in Amsterdam en als integratief kinder- en jongerentherapeut in Praktijk Druppel in Lisse.
Marjo Vermeulen is integratief jongerentherapeut en daarvoor jarenlang werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs.

Neem voor meer informatie contact op.

Januari 2020

30-1-2020 | Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie -3- VOL
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie -3-

Op 30 januari 2020 start de 3e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie, speciaal bedoeld en bestemd voor (Integratieve) Kindertherapeuten en Jeugdhulpverleners die zich hierin willen scholen. Pubers en jongeren komen vaak met veel heftiger problematiek dan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress.
Naast Harold zullen Hanneke Berens en Marjo Vermeulen trainingen gaan leiden en willen we werken met ervaringsdeskundigen. De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats.
We zijn geaccrediteerd door de SKB. Dit betekent ook dat de VIT een licentie verleent aan kindertherapeuten die lid zijn van de VIT en met goed gevolg de opleiding afgerond hebben. Daarnaast zijn we geaccrediteerd door de SKJ. Geaccrediteerd aantal punten: 71. 

De data, de lesplaats en de kosten zijn:

Data: 
We starten met een tweedaagse.
Lesdag 1 en 2: donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 
Lesdag 3:  vrijdag 6 maart 2020
Lesdag 4:  vrijdag 3 april 2020
Lesdag 5:  vrijdag 15 mei 2020
Lesdag 6:  vrijdag 11 september 2020
Lesdag 7:  vrijdag 2 oktober 2020

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

Kosten
€ 1550,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN

Maart 2020

April 2020

16-4-2020 | Masterclass Expressief Stemgebruik en Transactionele Analyse: over het spreken, het luisteren en de stilte in Transactie en Interactie

Informatie 

Masterclass Expressief Stemgebruik en Transactionele Analyse: over het spreken, het luisteren en de stilte in Transactie en Interactie 

(geannuleerd ivm corona)

Doelgroep: (integratief) therapeuten
Aantal dagen: 1
Data: donderdag 16 april 2020, van 10-17 uur
Locatie: Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10, 2011CV Haarlem
Trainer: Carla Maria Verwer
Kosten: € 250,- (inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch) 

Inhoud training

Je wordt geboren, je zet het op een brullen en de aanwezigen slaken een zucht van verlichting. Er is geluid – alles komt goed. In deze Masterclass staan we stil bij dat geluid. Niet perse bij die eerste schreeuw, maar bij het geluid dat, en de stilte die je je hele leven gewend bent te maken.

Er is veel te ontdekken aan je stem, een instrument dat het meestal gewoon goed (genoeg) doet. In deze Masterclass nodigen we je uit hierbij stil te staan. Samen met de inhoud van je woorden, draagt je stem je bedoelingen. We zijn gewend nadruk te leggen op wát je zegt, de inhoud. In deze Masterclass ligt de nadruk op het spreken zelf, om het vergroten van de mogelijkheden die je met je stem hebt. Je leert luisteren naar én spelen met je stem. 

Deze Masterclass gaat over expressief stemgebruik binnen een therapeutische context: over afstemmen en muzikaliteit. We onderzoeken stemgebruik aan de hand van concepten uit de Transactionele Analyse (TA). Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers, exploreren we het bewustzijn én het inzetten van jouw stem in interactie en transactie met je cliënten. Over hoeveel geluid je gewend bent te maken. En over wat er nog meer in het vat zit. Je leert luisteren voorbij de woorden. Naar wat de stem en de stilte je voor informatie geven. En welke informatie jouw stem geeft.

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Via praktische methoden onderzoeken we de mogelijkheden die je hebt, leer je spelen met aandacht geven en nemen en wat de nadruk op stem kan doen voor de interactie in jouw praktijk. Je leert luisteren naar de stem op een manier die je aandachtig maakt voor de woorden en voor de taal van het non-verbale, met aandacht voor de overdracht – kunnen spelen met aandacht trekken en aandacht geven. Aan woorden die voor jou van belang zijn, de ondersteunende stilte, voor de ruimte die nog niet gezien of gevoeld wordt, door iets heel precies juist wel of niet te zeggen. De aandacht voor adem. De ruimte voor de stilte.

“There is no such thing as a correct voice. There is no right way - there are only a million wrong ways, which are wrong because they deny what would otherwise be affirmed. Wrong uses of the voice are those that constipate feeling, constrict activity, blunt expression, generalize experience, coarsen intimacy. These blockages are multiple and are the results of acquired habits that have become part of the automatic vocal equipment; unnoticed and unknown. So the work is not how to do but how to permit: how, in fact, to set the voice free. And since life in the voice springs from emotion, drab and uninspiring technical exercises can never be sufficient.” - Cicely Berry, stemtrainer van de 
Royal Shakespearian Society

Begeleiding

Trainer voor de deze dag is Carla Maria Verwer. Zij is een van de docenten van de Specialisatie Integratieve Puber-en Jongeren van de druppel-academy. Carla Maria heeft een achtergrond als theatermaker en is trainer in leiderschap met de nadruk op gezond werken. Zij is oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Het aanbod van de school richt zich op Speelsheid, verruimen van Perspectief en bewust (her)positioneren. Drie pijlers die ook in een therapiepraktijk van belang zijn. Op de toneelschool heeft zij via de stemlessen leren spelen – een waardevolle ervaring wat maakt dat zij graag deze dag aanbiedt. 


“Ik bied graag een dag aan waar jij als deelnemer mee verder kunt – dat kan alleen als het aanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de werkcontext van de deelnemers. Na aanmelding en voor aanvang hoor ik graag van alle deelnemers waar je meer zicht op wilt krijgen en waar je meer van wil kunnen aan het einde van de dag. Zo wordt het programma een afgestemd aanbod op de aanwezige kennis, vaardigheden en leerdoelen van de deelnemers. Dat maakt een groepstraining juist zo waardevol – de aanwezige ervaring gebruiken en met elkaar aan de slag: door te spreken, te luisteren en te interpreteren. Dit zijn belangrijke ingrediënten van de trainingsdagen van de School voor Narratief Leiderschap. Ik hoop je te ontmoeten op 16 april!”

Voor meer info over Carla Maria: www.schoolvoornarratiefleiderschap.nl


INSCHRIJVEN

Juni 2020

19-6-2020 | Masterclass Narratieve Wegen

Informatie Masterclass Narratieve Wegen (geannuleerd ivm corona)

Doelgroep: therapeuten
Aantal dagen: 1
Datum: 19 juni 2020,  van 10-17 uur
Locatie: Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem
Trainer: Carla Maria Verwer 
Kosten: € 250,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

InhoudNadere informatie over de inhoud van deze masterclass volgt zo spoedig mogelijk.

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

Trainer

Trainer voor de deze dag is Carla Maria Verwer. Zij is een van de docenten van de Specialisatie Integratieve Puber-en Jongeren van de druppel-academy. Carla Maria heeft een achtergrond als theatermaker en is trainer in leiderschap met de nadruk op gezond werken. Zij is oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Het aanbod van de school richt zich op Speelsheid, verruimen van Perspectief en bewust (her)positioneren. Drie pijlers die ook in een therapiepraktijk van belang zijn. Op de toneelschool heeft zij via de stemlessen leren spelen – een waardevolle ervaring wat maakt dat zij graag deze dag aanbiedt.

Meer informatie over de School voor Narratief Leiderschap vind je op www.schoolvoornarratiefleiderschap.nl

INSCHRIJVEN

November 2020

5 en 6-11-2020 | Ouderschap, een vak apart…., over systemische ouderbegeleiding

Ouderschap, een vak apart…., over systemische ouderbegeleiding

Doelgroep: kinder- en jongerentherapeuten en SKJ-geregistreerde hulpverleners
Aantal dagen: 2 van 10-17 uur
Datum: donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020
Locatie: Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 20, 2011CV in haarlem
Trainer: Hanneke Berens
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide, veelal biologische lunch)

Inhoud training

Hoe betrek je de ouders van een jongere bij een begeleidingstraject?
Hoe kun je als therapeut/hulpverlener oudergesprekken zo voeren, dat ze een versterkende en positieve invloed hebben op het proces van de jongere?
Hoe houd je de ouders en de jongere in ere?

In deze tweedaagse training staat ouderschap centraal. Systeemtheoretische uitgangspunten kunnen de mogelijkheden van werken met ouders verrijken. 

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

Door je te verdiepen in de systeemtheorie en gesprekken met elkaar te oefenen, ben je aan het eind van deze training (nog beter) in staat om gesprekken met ouders rustig en doelgericht te voeren, zodat het proces van het kind en/of de jongere erdoor versterkt wordt.

Begeleider

Hanneke Berens is ouderbegeleiding vanuit Enver bij Specialistische GGZ, opleider over Passend Onderwijs en Jongeren en trainer bij de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie 

 


INSCHRIJVEN

September 2020

24-9-2020 | Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie -4-
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie -4- (onder voorbehoud ivm de corona-maatregelen)

Op 28 januari 2021 (uitgesteld van september 2020) start voor de vierde keer de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongeren Therapie, speciaal bedoeld en bestemd voor Integratieve Kinder- en Volwassen therapeuten die zich hierin willen scholen. Kindertherapeuten krijgen te maken met pubers en jongeren, doordat de kinderen waarmee ze werken steeds ouder worden. Pubers en jongeren komen vaak met veel heftiger problematiek dan kinderen in de basisschoolleeftijd. Volwassen therapeuten krijgen aanmeldingen van jongeren of jong-volwassenen, soms de kinderen van de volwassenen uit hun praktijk en zoeken naar tools om met hen te kunnen werken.  

De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress.
Naast Harold leiden Hanneke Berens en Marjo Vermeulen de trainingen en werken we met ervaringsdeskundigen.
De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats.
De Specialisatie is geaccrediteerd door de SKB en de SKJ (71 punten). De VIT verleent de licentie 'Jongeren Therapeut' aan therapeuten die lid zijn van de VIT en met goed gevolg de opleiding afgerond hebben.  

De data, de lesplaats en de kosten zijn:

Data: 
We starten met een tweedaagse.
Lesdag 1 en 2: donderdag 28 en vrijdag 29 januari 2021
Lesdag 3:  vrijdag 12 maart 2021
Lesdag 4:  vrijdag 16 april 2021
Lesdag 5:  vrijdag 4 juni 2021
Lesdag 6:  vrijdag 10 september 2021
Lesdag 7:  vrijdag 1 oktober 2021

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

Kosten
€ 1550,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN
24-9-2020 | De Speelse Uitnodiging: Masterclass Spelvaardigheden voor (kinder)therapeuten

Informatie De Speelse Uitnodiging: Masterclass Spelvaardigheden voor (kinder)therapeuten 

Doelgroep: (Kinder)therapeuten
Aantal dagen: 1
Datum: donderdag 24 september 2020, van 10 tot 17 uur (onder voorbehoud ivm corona-crisis)
Locatie: Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10, 2011CV Haarlem
Trainer: Carla Maria Verwer
Kosten: € 250,- (inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch) 

Inhoud training

“Ik doe wel iets met dinosaurussen, maar kan er niet mee spelen als een kind.” Dit was het eerlijke antwoord van een kindertherapeut in ons gesprek over spel in haar praktijk. Dit gesprek is de aanleiding voor het ontwikkelen van deze Masterclass Spel- en vertelvaardigheden. Ben je (kinder)therapeut en werk je met of via spel binnen je praktijk? Wil je je spelvaardigheid en speelse houding vergroten en je spelrepertoire uitbreiden? Dan is deze dag voor jou bedoeld. 

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen


We gaan op speels onderzoek uit: situaties en hun conflicten in beeld brengen, uitvergroten en uitspelen en al doende exploreren we verschillende speltechnieken, spelvormen en de narratieve theorie van (het) verhalen. We onderzoeken de grenzen van spel: wat zijn de spelregels in een 1-op-1 setting in jouw praktijk? Waar houdt spel op? En hoe zet jij spel aan en in? 

Begeleider

Trainer voor de deze dag is Carla Maria Verwer. Zij is een van de docenten van de Specialisatie Integratieve Puber-en Jongeren van de druppel-academy. Carla Maria heeft een achtergrond als theatermaker en is trainer in leiderschap met de nadruk op gezond werken. Zij is oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Het aanbod van de school richt zich op Speelsheid, verruimen van Perspectief en bewust (her)positioneren. Drie pijlers die ook in een therapiepraktijk van belang zijn.

“Ik bied graag een dag aan waar jij als deelnemer mee verder kunt – dat kan alleen als het aanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de werkcontext van de deelnemers. Na aanmelding en voor aanvang hoor ik graag van alle deelnemers hoe je spel in jouw praktijk inzet, waar je deze masterclass meer zicht op wil krijgen en waar je meer van wil kunnen aan het einde van de dag. Zo wordt het programma een afgestemd aanbod op de aanwezige kennis, vaardigheden en leerdoelen van de deelnemers. Dat maakt een groepstraining juist zo waardevol – de aanwezige ervaring gebruiken en met elkaar aan de slag: leren door samen te spelen, te kijken en te interpreteren. Dit zijn belangrijke ingrediënten van de trainingsdagen van de School voor Narratief Leiderschap. Ik hoop je te ontmoeten op 24 september
!”

Meer informatie over de School voor Narratief Leiderschap vind je op www.schoolvoornarratiefleiderschap.nl

INSCHRIJVEN

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Lees voordat je je aanmeldt eerst onze privacyverklaring.